Program Konferencji

23.11.2022

11:00 – 12:00 – Rejestracja

12:00 – 12:30 – Ceremonia otwarcia

12:30 – 13:30 – Obiad

13:30 – 15:00 – Sesja plenarna

15:00 – 15:30 – Przerwa kawowa

15:30 – 17:00 – Sesja I

19:00 – Uroczysta kolacja

24.11.2022

10:00 – 11:30 – Sesja II

11:30 – 12:00 – Przerwa kawowa

12:00 – 14:00 – Sesja branżowa

14:00 – 15:00 – Obiad

15:00 – 17:00 – Sesja III

19:00 – Kolacja

25.11.2022

10:00 – 12:00 – Sesja IV

12:00 – 12:30 – Ceremonia zamknięcia

12:30 – Obiad