Hotele

Przypominamy, że opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania w hotelu.

Hotele znajdujące się w pobliżu kampusu Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie:
Hotele w Zamościu:

Przypominamy, że opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania w hotelu.