Procedura rejestracyjna

 Rejestracji można dokonać za pośrednictwem formularza elektronicznego konferencji: „SYNERGIA NAUKI I PRZEMYSŁU”
lub zgłaszając się e-mailowo wysyłając wiadomość na adres: synergia@panschelm.edu.pl z podaniem:

 • Imię i nazwisko uczestnika
 • Stopień naukowy/tytuł zawodowy 
 • Uczelnia/Firma
 • Adres e-mail
 • Dane do faktury
 • Autorzy publikacji
 • Tytuł referatu
 • Streszczenie
 • Preferowane czasopismo
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 • Zgoda na wykorzystanie wizerunku na zdjęciach wykonywanych podczas konferencji

W przypadku udziału bez referatu wybrane pola wypełnić słowem „NIE DOTYCZY”

Terminy:

03.11.2022 r. – zgłoszenie, streszczenie referatu (2 strony).
Dwustronicowe streszczenie referatu należy wysyłać w formie elektronicznej na adres: synergia@panschelm.edu.pl