Przedstawiciele przemysłu

Opłata podstawowa obejmuje:

Przedstawiciele przemysłu

  • udział w Gali Otwarcia Konferencji,
  • obsługę organizacyjną + dwustronicowy materiał w książce streszczeń,
  • cena nie obejmuje kosztu noclegu oraz wyżywienia.

Organizatorzy konferencji nie zapewniają uczestnikom noclegu.
Przedstawiciele przemysłu traktowani są identycznie jak przedstawiciele akademiccy

Opłata podstawowa wynosi

500