Publikacje

Komitet Naukowy będzie rekomendował artykuły naukowe do poniżej wymienionych czasopism:

 • Measurement (200pkt.)

 • CIRP Annals-Manufacturing Technology (200pkt)

 • Eksploatacja i Niezawodność-Maintenance and Reliability (140pkt.)

 • Materials (140 pkt.)

 • Sensors (100pkt.)

 • Advances in Science and Technology Research Journal (100pkt.)

 • Journal of Friction and Wear (100pkt)

 • Journal of Tribology. Transactions of The ASME (100 pkt.)

 • Manufacturing Technology (70pkt)

 • Przegląd Elektrotechniczny (70pkt.)

 • Tehnički vjesnik – Technical Gazette (TV-TG) (40 pkt.)

 • Mechanik

 • Metrologia i Probiernictwo

Organizator nie gwarantuje publikacji w żadnym z rekomendowanych czasopism.
Autorów obowiązuje standardowa ścieżka wydawnicza.