Komitet Organizacyjny

Konferencji Synergia Nauki i Przemysłu 2022

 • dr hab. inż. Jerzy Józwik – Przewodniczący

 • doc dr inż. Piotr Penkała - z-ca Przewodniczącego

 • dr inż. Joanna Michałowska- Sekretarz

 • dr inż. Dariusz Mika – członek

 • dr inż. Mariusz Holuk – członek

 • mgr inż. Łukasz Puzio – członek

 • mgr inż. Grzegorz Olszanowski – członek

 • mgr inż. Kamil Bańka - członek

 • mgr Aneta Klajnert – członek

 • mgr Piotr Różański – członek

 • mgr Piotr Łusiak – członek

 • inż. Michał Klimczuk – członek